Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Nye oopdaterte brukerstedsavtaler

Oppdatert brukerstedsavtale som vil gjøres gjeldende i Bestillingsportalen fra medio august 2022.

Norsk:

View file
nameBrukerstedsavtale AML med vedlegg juli 2022.pdf
height250

View file
nameBrukerstedsavtale OIDC med AML publiseres 15_8_2022.pdf
height250Engelsk:

View file
nameMerchant Agreement KYCAML Services july 2022.pdf
height250
View file
nameMerchant Agreement OIDC (ENG) BIDBAX with AML included.pdf
height250