Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip
iconfalse

Tjenesten for tilleggsinformasjon (TINFO) benytter oppslag mot 1881.no for å finne privatadresse og telefonnummer på en sluttbruker.

Warning
titleMerkMerk1

TINFO-tjenesten er foreløpig i preview-status ment for evaluering og skal ikke benyttes for kommersielle anvendelser

Warning
titleMerk2

TINFO-tjenesten (som beskrevet under) er integrert i OpenID Connect (OIDC) tjenesten fra BankID. Brukersteder skal i første rekke benytte OIDC-tjenesten for tilgang til TINFO.

TINFO består av et REST API med en tilhørende testklient. Testklienten benytter REST APIet. 

...