Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
titleMerk2

TINFO-tjenesten (som beskrevet under) er integrert i OpenID Connect (OIDC) tjenesten fra BankID. Brukersteder skal i første rekke benytte OIDC-tjenesten for tilgang til TINFO.

...