Page tree

Skjema for Nettverkstilgang til BankID FOI versjon 24.09.14

 

 

 

Skjemaet fylles inn av bank/datasentral eller brukersted som skal ha tilgang til BankID FOI-tjenester via lukket linje.

 

 

Generell informasjon

Navn på ansvarlig bank

 

Dato for utfylling

 

Ønsket etablert dato:

 

Navn på brukersted eller tjeneste

Kontaktperson applikasjon

 

Tlf

 

Email

 

Kontaktperson kommunikasjon

 

Tlf

 

Email

 

 

Kun for Bank-RA

IP-adresse ekstern

IP-adresse Nets

Port

Tjeneste

System

 

91.102.26.100

443

ODS (HTTPS) 2-veis SSL

Produksjon

 

91.102.24.230

443

ODS (HTTPS) 2-veis SSL

Preproduksjon

1. kolonne skal fylles ut med den OFFISIELLE adressen som banken eller brukerstedet ønsker å benytte for denne tjenesten.

 

For brukersteder i PREPRODUKSJONSMILJØET

IP-adresse ekstern

IP-adresse Nets

Port

Tjeneste

System

 

91.102.24.225

443

VA Service

Preproduksjon

 

91.102.24.232

443

Tagserver

BankID Java, iOS og Android

Preproduksjon

 

91.102.24.209    

443

SDM

BankID 2.0 SDM Frontend

Preproduksjon

 

91.102.24.223

443

TPCFE

Test din Datamaskin Frontend

Preproduksjon

 

91.102.24.224

443

MGMFE

BankID på mobil frontend

Preproduksjon

 

91.102.24.241

443

BankID Services

Browser pre-check script

Preproduksjon

1. kolonne skal fylles ut med den OFFISIELLE adressen som banken eller brukerstedet ønsker å benytte for denne tjenesten.

 

For brukersteder i PRODUKSJONSMILJØET

IP-adresse ekstern

IP-adresse Nets

Port

Tjeneste

System

 

91.102.26.110

443

VA Service

Produksjon

 

91.102.26.116    

443

Tagserver

BankID Java, iOS og Android

Produksjon

 

91.102.25.163        

443

SDM

BankID 2.0 SDM Frontend

Produksjon

 

91.102.26.108

443

TPCFE

Test din Datamaskin Frontend

Produksjon

 

91.102.26.109

443

MGMFE

BankID på mobil frontend

Produksjon

 

91.102.25.220

443

BankID Services

Browser pre-check script

Produksjon

1. kolonne skal fylles ut med den OFFISIELLE adressen som banken eller brukerstedet ønsker å benytte for denne tjenesten.

 

 

 

Eventuell tilleggsinformasjon om routing

Informasjon om sambandet:

 

Informasjon om hvilken linje som skal benyttes

 

 

Annen informasjon

 

 

Behandling av bestillingen

Innkommende henvendelser vil behandles ihht til følgende definerte prosess:

  1. Skjemaet sendes til BankID Support ved å opprette en sak i Support Portalen .
  2. Tjenesten er tilgjengelig når bekreftelse er mottatt fra BankID Support.