Page tree

Skjema For Registrering Av BankID På Mobil Brukersted (101108)

 

 

 

 

Navn på bank

 

Dato for utfylling

 

 

Ønsket etablert dato:

 

 

Kontaktperson Bank

 

Tlf

 

 

Email

 

 

Navn på brukersted

 

Evt kontaktperson Brukersted

 

Tlf.

 

Email

 

 

Nettverkstilgang til/fra brukersted via ekstranett (lukket linje)

ip-adresse

brukersted

URL til brukersted

ip-adresse (ny)

Nets

Port

Tjeneste

System

 

 

91.102.26.109

443

MGMFE

Produksjon

 

 

91.102.24.224

443

MGMFE

Pre-Produksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjelder kun brukersteder som er koblet til FOI via ekstranett. Normalt gjelder dette kun bankenes brukersteder. For andre brukersteder som benytter internettkommunikasjon benyttes DNS.

 

 

Behandling av bestillingen

Innkommende henvendelser vil behandles ihht til følgende definerte prosess:

  1. Skjemaet sendes til BankID Support ved å opprette en sak i Support Portalen .
  2. Tjenesten er tilgjengelig når bekreftelse er mottatt fra BankID Support.