Her kommer prosesser og rutiner som bankene må kjenne eller ta ibruk for å tilby BankID leverte tilleggstjenester til sine innehavere av BankID personsertifikater.


  • No labels