Nye rettighetspakker til Folkeregisteret

Skatteetaten har innført nye rettighetspakker til Folkeregisteret for å sikre at virksomheter uten tilgang til folkeregisteridentifikator (fødsels- og d-nummer) har en tilpasset rettighetspakke for sin bruk.


Hvem gjelder det for?

Virksomheter med rettighetspakke «privat virksomhet» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator». Virksomheten har fått informasjon om dette i et eget brev.

Den eneste forskjellen på rettighetspakkene er at de nye rettighetspakkene ikke inneholder fødsels- og d-nummer. Berørte virksomheter får ikke lenger tilgang til fult fødsels- og d-nummer. I realiteten medfører det ingen endring i dataen for brukere av API tjenester og/eller Kundesjekk. For å beholde tilgangen til Folkeregisteret må imidlertid en riktig rettighetspakke re-delegeres. 

Virksomheter som har rettighetspakke «privat virksomhet» med tilgang til folkeregisteridentifikator er ikke berørt.

Steg for steg veiledning for kontroll- og delegering av ny rettighetspakke til systemleverandør

Kunden ved daglig leder/administrerende person må logge inn i Altinn.

  1. Etter innlogging, velg å representere foretaket


2. Klikk “profil” i toppmenyen, og klikk på panelet “Andre med rettigheter”


3. Velg BankID Bankaxept AS og klikk på «Gi eller fjern tilgang»


4. Kontroller «Har tilgang til disse enkelttjenestene»

Scenario 1: Folkeregister – privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator – På vegne av

  • Riktig tilgang er allerede delegert. Virksomheten trenger ikke å foreta seg noe

Scenario 2: En annen rettighetspakke enn ovenfor er delegert + at virksomheten har fått brev om re-delegering