Oppdatert brukerstedsavtale som vil gjøres gjeldende i Bestillingsportalen fra medio august 2022.

Norsk:Engelsk: