Versjonshåndtering

Versjonsnr.

Endret dato:

Beskrivelse av endring:

Endret av:

0.95

01.12.2019

Opprettelse av portal

Vipps

1.0

12.12.2019FerdigstillingVipps


1.01

17.03.2020Oppdatert brukerstedsavtaler

Vipps

1.1

23.09.2020Oppdatert layout og siste versjoner av dokumenter

Vipps

1.2

27.06.2022Oppdatert endringslogg forhandleravtale, samt oppdaterte brukerstedsavtaler og kommersielle betingelser

Vipps

Team-Partner

Henrik Herholdt Leinæs

Leder Team-Partner

Espen Helgesen 

Partneransvarlig

Simen Ingebrethsen

Partneransvarlig

Joakim Sundland

Partneransvarlig


  • No labels