Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

View file
nameBrukerstedsavtale og vilkår for OIDC til portal.pdf
height250
View file
nameBrukerstedsavtale og vilkår for KYCAML Tjenester.pdf
height250
View file
nameMerchant agreement with Terms and Conditions KYCAML Services for portal.pdf
height250
View file
nameMerchant Agreement with Terms and conditions OIDC (ENG) for portal.pdf
height250
View file
nameBrukerstedsavtale BankID Server revidert versjon september 2021.pdf
height250


Oppdatert brukerstedsavtaler som vil gjøres gjeldende i Bestillingsportalen fra medio august 2022. med Vilkår for OIDC og KYC/AML se dokumenter over på nosk norsk og engelsk.

Norsk:

View file
nameBrukerstedsavtale AML med vedlegg juli 2022.pdf
height250

View file
nameBrukerstedsavtale OIDC med AML publiseres 15_8_2022.pdf
height250Engelsk:

View file
nameMerchant Agreement KYCAML Services july 2022.pdf
height250
View file
nameMerchant Agreement OIDC (ENG) BIDBAX with AML included.pdf
height250